Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

A brilliant idea from EGST's blog!

Etsy Greek Street Team: Organize your desk using COOKIES!!!!: Is it possible to organize your space by eating cookies???? Oh! yes it is!!! As long as you keep the tin boxes! Γίνεται να οργανώσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου